سپهرنما

نام پروژه

ساختمان مسکونی

نام کارفرما

مهندس سلمانی

شروع پروژه

1400

پایان پروژه

1400

آدرس پروژه

اصفهان- خیابان آل  خجند

توضیحات:

نمای چوب ترمو،نمای لامل، درب و پنجره آلومینیومی اختصاصی، درپوش فلاشینگ کامپوزیت، هندریل استیل راه پله، هندریل آلومینیومی تراس

پیشرفت پروژه:

نمای چوب ترمو

نمای لامل

درپوش فلاشینگ کامپوزیت

هندریل استیل و آلومینویمی

درب و پنجره آلومینویمی اختصاصی