سپهرنما

نام پروژه

ساختمان مسکونی

نام کارفرما

آقای میرزاخانی

شروع پروژه

1397

پایان پروژه

1397

آدرس پروژه

اصفهان- برج مرداوویج

توضیحات:

نمای چوب ترمو، درب و پنجره آلومینیومی اختصاصی و پنجره لامل، هندریل تراس و راه پله استیل استن لس، درپوش فلاشینگ کامپوزیت

پیشرفت پروژه:

نمای چوب ترمو

درپوش فلاشینگ کامپوزیت

هندریل تراس و راه پله استیل استنلس

درب و پنجره اختصاصی آلومینیومی، پنجره لامل