سپهرنما

نام پروژه

ساختمان مسکونی

نام کارفرما

آقای پهلوان نژاد

شروع پروژه

1399

پایان پروژه

1399

آدرس پروژه

اصفهان- خیابان جی- 7 تیر

توضیحات:

نمای چوب ترمو، کاور ستون و پایه آیفون استیل استنلس، درب و پنجره خم آلومینیومی، ترمال بریک و پنجره لامل، هندریل استیل استنلس راه پله و تراس

 

پیشرفت پروژه:

نمای چوب ترمو

کاور ستون و پایه آیفون استیل استنلس

هندریل استیل استنلس راه پله و تراس

درب و پنجره آلومینیومی و لامل