سپهرنما

نام پروژه

ساختمان مسکونی

نام کارفرما

سرکار خانم صادق زاده

شروع پروژه

1399

پایان پروژه

1399

آدرس پروژه

اصفهان- خیابان بزرگمهر

توضیحات

درب و پنجره اختصاصی آلومینیومی، چوب ترمو، درپوش فلاشینگ کامپوزیت، هندریل استیل راه پله و نرده شیشه ای تراس

پیشرفت پروژه:

نمای چوب ترمو

درب پوش فبلشینگ کامپوزیت

هندریل استیل و راه پله نرده شیشه ای

درب و پنجره آلومینیومی اختصاصی،