نام پروژه

شهرک سلامت اصفهان

نام کارفرما

شرکت پرستیژلند ایران

شروع پروژه

1393

پایان پروژه

1398

آدرس پروژه

اصفهان- اتوبان آقابابایی

توضیحات:

طرح و اجرای نمای کاپوزیت بدنه، پنجره آلومینیومی اختصاصی و پنجره لامل، نمای فریم لس شیشه رنگی لابی، شیشه سه لایه سان انرژی

پیشرفت پروژه:

نمای کامپوزیت

نمای فریم لس

پنجره آلومینیوم اختصاصی

پنجره لامل