سپهرنما

نام پروژه

مجتمع اداری و تجاری پارسیان

نام کارفرما

عمران مسکن اصفهان

شروع پروژه

1394

پایان پروژه

1395

آدرس پروژه

اصفهان- خیابان اشراقی شمالی

توضیحات:

اجرای نمای شیشه ای فریم لس، نمای کامپوزیت، شیشه دوجداره، هندریل استیل استن لس

پیشرفت پروژه:

نمای فریم لس

نمای کامپوزیت

شیشه دوجداره

هندریل استیل استن لس