نام پروژه

مجتمع مسکونی پزشکان کاشان

نام کارفرما

تعاونی پزشکان کاشان

شروع پروژه

تیر 1401

پایان پروژه

مرداد 1401

آدرس پروژه

اصفهان- کاشان

توضیحات:

نصب شیشه لمینت، کرتین وال در ابعاد جانبو سایز

پیشرفت پروژه:

نمای کرتین وال