سپهرنما

نام پروژه

مجتمع مسکونی

نام کارفرما

آقای پهلوان نژاد و شرکا

شروع پروژه

1395

پایان پروژه

1395

آدرس پروژه

اصفهان- خیابان آپادانا اول

توضیحات:

نمای چوب ترمو، درپوش فلاشینگ کامپوزیت، درب و پنجره خم آلومینیومی، پنجره لامل، کاورستون و درب استیل استنلس، هندریل استیل تراس و راه پله

پیشرفت پروژه:

نمای چوب ترمو

درب پوش فلاشینگ کامپوزیت

کاور ستون و درب استیل استنلس

درب و پنجره خم آلومینیومی و پنجره لامل